Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-01

dodaj do notatnika < [1 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 4)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks pracy wprowadzone: – ustawą z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 4), – ustawą z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu