Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga dla kadrowego

Jak w 2017 r. sporządzić dla pracownika listę płac – instrukcja

Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawca może ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie odprowadzenia podatku i składek ZUS w prawidłowej wysokości. Krok 1. Wykaż przychód pracownika w podziale na składniki wynagrodzenia Przychodem pracownika są m.in. następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, świadczenia pieniężne...