Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [33 / 33] >

BHP W FIRMIE

Czy zmiana nazewnictwa stanowisk pracy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia bhp

Pracodawca w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego zmienił nazewnictwo kilku stanowisk pracy. Czy pracownik, któremu zmieniono stanowisko pracy wyłącznie w związku z modyfikacją jego nazwy, bez formalnej zmiany zakresu obowiązków, powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy? Przechowywana w aktach osobowych karta szkolenia wstępnego z zakresu bhp zawiera wskazanie konkretnego stanowiska pracy. Czy w związku ze zmianą nazewnictwa stanowisk pracy istnieje możliwość sporządzenia nowej karty ze wskazaniem nowego stanowiska bez przeprowadzenia ponownego instruktażu stanowiskowego?