Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [31 / 33] >

ZASIŁKI

Kiedy i na jakich zasadach pracodawca powinien wypłacić podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (niższa niż 1000 zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Kwota ta jest nazywana „podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego”.