Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [27 / 33] >

WYNAGRODZENIA

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy?