Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [27 / 33] >

WYNAGRODZENIA

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

PROBLEM Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy? RADA Należy przyjąć, że za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przypadający przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, przy czym składniki w przeciętnej wysokości należy ustalać z miesiąca, w którym doszło...