Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [26 / 33] >

WYNAGRODZENIA

Kiedy i w jakiej wysokości można domagać się od pracownika zwrotu kosztów dokształcania

Pracodawca może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych w przypadkach ściśle określonych w Kodeksie pracy, np. w razie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. Katalogu tego nie można rozszerzyć. W umowie szkoleniowej zawartej z pracownikiem warto wskazać nie tylko zobowiązanie do zwrotu kosztów, ale również zasady dokonania rozliczeń z tego tytułu. Kodeks pracy zawiera bowiem w tym zakresie ogólne i niejednoznaczne przepisy.