Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [21 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Zleceniodawca może dokonywać potrąceń z płacy minimalnej zleceniobiorcy – stanowisko MRPiPS

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia określonych kwot na rzecz zleceniodawcy z wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy, np. za wypożyczenie przez niego stroju roboczego czy z tytułu kary nałożonej przez zleceniodawcę za spóźnienia do pracy. Zatem należy przyjąć, że jest ono dopuszczalne – takie stanowisko zajął resort pracy 23 lutego 2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9650.