Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [17 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Wyższe wynagrodzenie dla nauczycieli w 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej określił wysokość obowiązujących w 2017 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie Karty Nauczyciela. W stosunku do 2016 r. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększyła się w związku ze wzrostem o 1,3% kwoty bazowej, która obecnie wynosi 2752,92 zł (dotychczas wynosiła 2717,59 zł). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego...