Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [16 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w uprawnieniach pielęgniarek do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych

Pielęgniarki i położne mają uprawnienia do samodzielnego udzielania, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi