Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [14 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w preferencjach wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby w Policji

Kandydaci do służby w Policji podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymują za jego poszczególne etapy odpowiednią liczbę punktów. Ocenie w systemie punktowym podlega również posiadane przez kandydata wykształcenie. Obecnie kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) otrzymają 4 punkty (dotychczas przysługiwały im 2 punkty). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 lutego 2017 r....