Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [14 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w preferencjach wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby w Policji

Kandydaci do służby w Policji podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymują za jego poszczególne etapy odpowiednią liczbę punktów. Ocenie w systemie punktowym podlega również posiadane przez kandydata wykształcenie. Obecnie kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub