Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [13 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki urzędów skarbowych w zakresie rozliczania PIT za ubiegły rok

Urzędy skarbowe będą rozliczały PIT-37 za 2016 r. osobom fizycznym uzyskującym dochody wyłącznie od płatników (z umów o pracę i cywilnych), pod warunkiem że osoby te złożą do 15 kwietnia 2017 r. w urzędzie skarbowym wniosek o sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Wniosek (PIT-WZ) można złożyć za pośrednictwem banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Jest on również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. We wniosku należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który ma...