Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [11 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Nowe zasady uzyskiwania przez fizjoterapeutów tytułu specjalisty

Minister Zdrowia określił m.in. szczegółowe zasady uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, związane z tym opłaty oraz tryb działania i wynagrodzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii ma dotychczasowe oznaczenie 002. Nowy wzór karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia) przewiduje informacje dotyczące okresu odbywania szkolenia oraz jego ewentualnego skrócenia. Państwowy egzamin specjalizacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej. Przebieg i wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są dokumentowane w protokole sporządzonym przez Zespół Egzaminacyjny. Wysokość wynagrodzenia...