Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [10 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Pracownicy nieobjęci mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zatrudnieni w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji niebędących urzędami, zostali objęci od 1 stycznia 2017 r. podwyżką miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania albo zostały pozostawione bez zmian (I najniższa kategoria zaszeregowania w tabelach 1 i 2), albo zostały podwyższone o 20–40 zł (pozostałe kategorie). Natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia podwyższono we wszystkich kategoriach zaszeregowania o 500 zł (w stosunku do dotychczasowych kwot). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i...