Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [7 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w wykazie zawodów i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym

Prezes Rady Ministrów określił wykaz zawodów i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia i w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem wykaz został uaktualniony zgodnie z informacjami zamieszczonymi w udostępnionej przez Komisję Europejską bazie dotyczącej zawodów regulowanych (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm). Dodatkowo w wykazie uwzględniono zawód opiekuna medycznego jako zawód regulowany mający...