Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [1 / 33] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielom za udział w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym po zmianie minimalnych stawek

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela za udział w egzaminie gimnazjalnym jest uzależniona m.in. od stopnia trudności zadania. Natomiast za przeprowadzenie egzaminu maturalnego nauczyciel otrzyma wynagrodzenie uzależnione od rodzaju egzaminu (ustny czy pisemny) i od posiadanego statusu egzaminatora. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje wyższa o 40 zł minimalna podstawa wymiaru wskazanych wynagrodzeń.