Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [35 / 35] >

BHP W FIRMIE

Czy skierowanie pracowników do pracy w porze nocnej powoduje konieczność przeprowadzenia dla nich wstępnych badań lekarskich

Pracodawca w związku z rozwojem zakładu i koniecznością zwiększenia produkcji zamierza wprowadzić pracę w porze nocnej. Spowoduje to, że część pracowników będzie zobowiązana świadczyć pracę w nocy. Przepisy zobowiązują pracodawcę do kierowania pracowników na badania wstępne m.in. w przypadku przeniesienia ich na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe. Czy w związku z podjęciem przez pracowników pracy w nocy istnieje konieczność skierowania ich, mimo że posiadają ważne badania wstępne i okresowe, na wstępne badania profilaktyczne, skoro nie zmienia się stanowisko ani rodzaj pracy, tylko godziny jej wykonywania?