Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [32 / 35] >

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Jakie składki z tytułu działalności musi opłacać przedsiębiorca po przejściu na emeryturę

Jestem przedsiębiorcą, od 15 lat prowadzę małą firmę usługową i opłacam z tego tytułu pełne składki ZUS. W kwietniu 2017 r., po osiągnięciu obowiązującego mnie powszechnego wieku emerytalnego, chcę wystąpić do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. Czy przyznanie tego świadczenia będzie miało wpływ na wysokość składek opłacanych przeze mnie z działalności? Czy od wysokości przychodu uzyskiwanego przez moją firmę będzie uzależniona wypłata emerytury lub jej wysokość?