Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [30 / 35] >

WYNAGRODZENIA

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas korzystania przez aplikantów z uprawnień związanych z egzaminem radcowskim

Zatrudniamy aplikantów radcowskich na podstawie stosunku pracy. Osoby te uzyskały naszą zgodę na odbywanie aplikacji. W marcu 2017 r. część z nich złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas tych nieobecności? Przepisy ustawy o radcach prawnych nie regulują wprost tej kwestii ani nie odsyłają do innych przepisów.