Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [29 / 35] >

WYNAGRODZENIA

Jak pracodawcy mogą korzystać z interpretacji podatkowych i objaśnień MF

Podatnicy i płatnicy mogą od 1 stycznia 2017 r. korzystać z ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego oraz powoływać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną organów podatkowych. Należy przez nią rozumieć wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, przeważające w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym. Ponadto od 1 marca 2017 r. do wydawania interpretacji indywidualnych jest upoważniony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.