Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [27 / 35] >

PRAWO PRACY

Jak udzielić zaległego urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu, któremu zmieniła się dobowa norma czasu pracy

Pracownik do 31 grudnia 2016 r. miał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z tego powodu przysługiwało mu prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (70 godzin). Od 1 stycznia 2017 r. przyznano mu lekki stopień niepełnosprawności, a więc w 2017 r. nie ma prawa do dodatkowego urlopu. W związku ze zmianą stopnia niepełnoprawności obowiązuje go też inna norma dobowa, tj. 8 godzin zamiast 7. Z 2016 r. pozostało temu pracownikowi 8 dni dodatkowego urlopu. Jak należy udzielić mu tego urlopu – licząc: 8 dni x 7 godzin = 56 godzin czy już po nowemu: 8 dni x 8 godzin = 64 godziny?