Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [25 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Nowe podstawy programowe dla placówek oświatowych

Minister Edukacji Narodowej określił nową podstawę programową: ● wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także dla ośrodków umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia), ● kształcenia ogólnego dla publicznych szkół: podstawowej (załącznik nr 2), podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (załącznik nr 3), branżowej szkoły I stopnia (załącznik nr 4), szkoły specjalnej przysposabiającej do...