Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [24 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Minister Rozwoju i Finansów dostosował dotychczasowe brzmienie rozporządzenia do zmian przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z którymi Służba Celna została przekształcona w Służbę Celno-Skarbową. W związku z tym wyrazy „funkcjonariusz celny” zostały zastąpione wyrazami „funkcjonariusz