Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [24 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Minister Rozwoju i Finansów dostosował dotychczasowe brzmienie rozporządzenia do zmian przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z którymi Służba Celna została przekształcona w Służbę Celno-Skarbową. W związku z tym wyrazy „funkcjonariusz celny” zostały zastąpione wyrazami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej” oraz określenie „funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne” określeniem „prowadzący postępowanie dyscyplinarne”. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych – Dz.U. z 27 lutego 2017 r. poz. 369...