Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu zadania poza RP

Minister Rozwoju i Finansów określił walutę i wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium RP, na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków. Są to przepisy analogiczne do dotychczas obowiązujących. Wydanie nowego rozporządzenia jest rezultatem powołania Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnienia w jej ramach Służby Celno-Skarbowej, która została utworzona w miejsce dotychczasowej Służby Celnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe...