Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [22 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Minister Rozwoju i Finansów określił, że osobę przyjmowaną do służby w Policji, przeniesioną z innej służby na własną prośbę, jeżeli wykazuje ona szczególne predyspozycje do pełnienia tej służby i posiada stopień Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mianuje się na odpowiedni stopień policyjny z dniem przeniesienia do służby w Policji. Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „Służby Celnej” wyrazami „Służby Celno-Skarbowej” i jest związana utworzeniem...