Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [21 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach o delegowaniu funkcjonariuszy celnych do służby za granicą

Minister Rozwoju i Finansów dostosował przepisy rozporządzenia dotyczące świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która określa nowe zasady działania Służby Celnej przekształconej w Służbę Celno-Skarbową. Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „funkcjonariusz celny” wyrazami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”, a w zakresie kosztów leczenia poniesionych na terytorium państwa, do którego został oddelegowany funkcjonariusz – na wskazaniu zamiast przepisów ustawy o Służbie Celnej odpowiednich przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzenie Ministra...