Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [20 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Minister Rozwoju i Finansów określił nowy wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) ORD-IN. Zmiana wzoru wniosku ma przede wszystkim na celu jego dostosowanie do obowiązującej od 1 marca 2017 r. ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie interpretacje przepisów prawa podatkowego, na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie wydaje nowy organ podatkowy – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dotychczas były wydawane przez upoważnionych dyrektorów Izb Skarbowych...