Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [19 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w wymaganiach od kandydatów do służby w Straży Granicznej

Od 1 marca 2017 r. Służba Celno-Skarbowa stanowi wyodrębnioną jednostkę Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uaktualnił treść załączników nr 1 oraz nr 3 rozporządzenia, dostosowując je do tej zmiany. W załączniku nr 1 „Wykaz kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania” został dodany warunek posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w Służbie Celno-Skarbowej, a także pracy w urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych lub izbie administracji skarbowej na stanowiskach...