Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [18 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany we wzorach pełnomocnictw UPL-1P, UPL-1, OPL-1P i OPL-1

Od 1 marca 2017 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, płatnik lub inkasent składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie – jak dotychczas – do Ministra Finansów. Do tej zmiany zostały dostosowane wzory