Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [17 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w kodach dokumentów ZUS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił w załączniku nr 18 do rozporządzenia „Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów” w części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem”, zastępując wyrazy „11 34 – funkcjonariusz Służby Celnej” wyrazami: „11 34 – funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”. Zmiana wynika z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, która skonsolidowała administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną. Jednocześnie w części VII. „Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego” został wprowadzony nowy kod...