Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [16 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku ze zmianą dotychczasowej struktury organizacyjnej administracji podatkowej, polegającą na włączeniu w strukturę Krajowej Administracji Skarbowej Służby Celnej oraz urzędów kontroli skarbowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostosował brzmienie rozporządzenia do wprowadzonych zmian poprzez zastąpienie nazwy „funkcjonariuszy Służby Celnej” nazwą „funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej”. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 21 lutego 2017 r. poz....