Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [14 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach o Krajowej Administracji Skarbowej

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W wyniku zmian jednoznacznie został określony status pracowników Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej jako członków korpusu służby cywilnej. Jednocześnie funkcjonariuszom celnym, którzy nabyli prawo do odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie będzie przysługiwała odprawa z tytułu restrukturyzacji Służby Celnej. Ponadto funkcjonariusz odwołany ze stanowiska służbowego lub przeniesiony na niższe stanowisko służbowe...