Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [13 / 35] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił rodzaj i zakres badań okresowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w zależności od rodzaju pełnionej służby i występujących na danym stanowisku narażeń na czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia występujące w czasie służby. Zakres badań podstawowych został ujednolicony dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Natomiast rozszerzonemu zakresowi badań będą poddawani funkcjonariusze przyjmujący wnioski cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej. Szczegółowe zakresy badań zostały określone w załącznikach nr 2–4 do rozporządzenia. Jednocześnie określone zostały: wzór skierowania na badania...