Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [7 / 35] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jak choroba pracownika wpłynie na jego staż konieczny do ustalenia prawa do trzynastki

Pracownik chorował przez kilka miesięcy zeszłego roku. Czy w tej sytuacji do nagrody rocznej należy mu liczyć staż pracy łącznie z okresem przebywania na zwolnieniu lekarskim? Nie! W przypadku ustalania stażu do trzynastki pod uwagę bierze się okresy faktycznego świadczenia pracy. Okresy pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu koniecznego do nabycia prawa do trzynastki. Beata Skrobisz-Kaczmarek radca prawny...