Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [2 / 35] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jak wliczyć dodatek stażowy do podstawy wymiaru trzynastki za 2016 r.

Jesteśmy jednostką samorządową. Nasi pracownicy mają prawo do dodatku stażowego, który przysługuje również za czas niezdolności do pracy. Od części dodatku (lub całości, jeżeli niezdolność do pracy trwa przez cały miesiąc) przypadającego na okres choroby pobieramy wyłącznie podatek. W jakiej wysokości powinniśmy zaliczyć dodatek stażowy do podstawy wymiaru trzynastki – w pełnej przysługującej kwocie czy w części przypadającej na czas przepracowany?