Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [12 / 38] >

O to pytają kadrowi

W jaki sposób ustala się wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku pracownika otrzymującego zmienne składniki wynagrodzenia

PROBLEM Pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca musi mu wypłacić odprawę. Jak ją ustalić, jeżeli pracownik dostawał oprócz stałego wynagrodzenia także zmienne dodatki do pensji? RADA W przypadku wyliczania odprawy przysługującej pracownikowi z tytułu objęcia go zwolnieniami grupowymi