Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [18 / 38] >

Aktualności

Zmiana terminów składania przez płatników informacji podatkowych

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, której założeniem jest rozliczanie rocznych zeznań podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową. Będzie to dotyczyć zarówno podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podatników prowadzących