Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [38 / 38] >

Najnowsze zmiany przepisów - pytania Czytelników

Czy dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat, w celu przygotowania zawodowego

PROBLEM Od 1 września 2018 r. został obniżony do 15 lat wiek pracowników młodocianych. Jednocześnie zgodnie z art. 3045 Kodeksu pracy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, mogą podejmować pracę wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Czy ze względu na