Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [6 / 38] >

O tym musisz wiedzieć!

Od 25 listopada 2018 r. nie wszyscy pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego po śmierci pracodawcy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r., wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla pracowników po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Pracownik, co do zasady, nie zachowa prawa do zasiłku z ubezpieczenia społecznego za okresy przypadające od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę lub do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego bądź do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego - jeżeli w tym czasie nie będzie wykonywał pracy.