Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [35 / 38] >

Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia

Czy pracodawca, kierując pracowników na badania profilaktyczne, musi podpisać z jednostką medycyny pracy umowę powierzenia przetwarzania danych

PROBLEM Pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania profilaktyczne i przechowywać orzeczenia wydane po ich przeprowadzeniu. Badania profilaktyczne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. Czy w związku z tym pracodawca musi zawrzeć z tym podmiotem także