Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [26 / 38] >

Wynagrodzenia

Jak po zmianach przepisów pracodawca może ubiegać się o wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Niepełnosprawni pracownicy, którzy w okresie od 27 czerwca do 22 października 2018 r. otrzymali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności niezawierające symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P” (choroba psychiczna), mogą wystąpić o zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. Zaświadczenie wydaje zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, który w ostatniej instancji wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla takiej osoby. Udostępnienie takiego zaświadczenia pracodawcy umożliwi mu udokumentowanie choroby psychicznej pracownika w celu otrzymania wyższego dofinansowania do jego wynagrodzenia z PFRON.