Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [31 / 38] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy składka chorobowa za zleceniobiorcę zawsze jest dobrowolna

Ubezpieczenie chorobowe może zapewnić zleceniobiorcy - po spełnieniu ustawowych warunków - prawo do świadczeń na wypadek choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Chociaż generalną zasadą jest objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności, ustawa systemowa przewiduje w tym zakresie przypadki szczególne, gdy to ubezpieczenie będzie miało inny charakter. Składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy mogą być w niektórych sytuacjach odprowadzane obowiązkowo. Występują również sytuacje, gdy zleceniobiorca w ogóle nie może zostać objęty tym ubezpieczeniem - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.