Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [33 / 38] >

Zasiłki

Jakie konsekwencje dla płatników i ubezpieczonych wynikają z kontroli zwolnień lekarskich

Pracodawca, który ma podejrzenia, że pracownik nadużywa zwolnienia lekarskiego, może skontrolować taką nieobecność. Uprawnienie do kontroli przysługuje płatnikowi składek, który na 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia takiej kontroli pracodawca może zawnioskować o to do ZUS. Kontrola może dotyczyć zarówno prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, jak i zasadności jego wystawienia.