Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [8 / 32] >

O to pytają kadrowi

Czy niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności przepada

PROBLEM Pracownik, któremu przysługuje dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności, nie wykorzystał go w naturze. Czy w tej sytuacji taki urlop przepada? RADA Nie! Do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności stosuje się ogólne reguły mające zastosowanie do urlopów wypoczynkowych. Oznacza to, że pracodawca jest