Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [15 / 32] >

Aktualności

Nowe możliwości kontynuacji zatrudnienia pracowników w razie śmierci pracodawcy

Sejm przyjął nowe rozwiązania regulujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - ustanowienie zarządu sukcesyjnego. W przypadku gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci