Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [14 / 32] >

Aktualności

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi stypendiów doktoranckich

Uchwalona przez Sejm ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera przepisy zmieniające inne ustawy, uchylające, przejściowe i dostosowujące. Zmiany zostały dokonane m.in. w ustawie systemowej. Znalazł się w niej przepis, zgodnie z którym od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci otrzymujący