Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [13 / 32] >

Aktualności

Nowe przepisy regulujące organizację szkolnictwa wyższego

Sejm uchwalił ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nowymi przepisami rada uczelni będzie się składać z: 6 albo 8 osób powoływanych przez senat (z tego co najmniej 50% - spoza uczelni) oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z: pełnieniem funkcji