Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 32] >

Aktualności

Nowe zasady ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dostosowując polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.