Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 32] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie obowiązki ma płatnik w związku z podjęciem przez jego zleceniobiorcę studiów

Podjęcie studiów przez zleceniobiorcę w wieku do 26. roku życia skutkuje dla płatnika koniecznością wyrejestrowania takiej osoby ze wszystkich ubezpieczeń. do których wcześniej był zgłoszony w ZUS. Nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 r., reguluje m.in. okresy. w których dana osoba legitymuje się statusem studenta. Status ten ma, wraz z wiekiem studenta, decydujący wpływ na zakres obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia zawartej przez taką osobę.