Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 32] >

O tym musisz wiedzieć!

Czy dofinansowanie kosztów dokształcania podjętego z inicjatywy pracownika podlega opodatkowaniu

PROBLEM Jeden z naszych pracowników po roku odbywania studiów, które podjął z własnej inicjatywy, wystąpił do nas z wnioskiem o dofinansowanie czesnego. Wyraziliśmy zgodę na pokrycie 50% opłaty za pozostałą część okresu studiów, ponieważ kierunek, na którym pracownik studiuje, będzie przydatny w pracy wykonywanej przez tę