Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 32] >

O tym musisz wiedzieć!

Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie kwota niektórych świadczeń rodzinnych

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie otrzymają od 1 listopada 2018 r. wyższe świadczenia. Podwyższeniu ulegnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Zmiana kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego skutkuje zmianą podstawy wymiaru obowiązkowej składki zdrowotnej dla niektórych grup ubezpieczonych, m.in. dla osób korzystających z urlopu wychowawczego.